38 Princess yachts for sale

Princess V48
Princess V48
United Kingdom
$ 287 240
12:32 21.10.2020
 • Year 2005
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
France
$ 702 690
05:06 10.10.2020
 • Year 2016
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Cannes, France
$ 303 705
17:17 23.09.2020
 • Year 2007
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
United Kingdom
$ 332 664
19:25 04.09.2020
 • Year 2009
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 661 320
22:36 18.08.2020
 • Year 2015
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 928 520
22:36 18.08.2020
 • Year 2017
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48
Princess V48
Netherlands
$ 308 469
23:21 06.08.2020
 • Year 2005
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Malaysia
$ 190 000
22:56 06.08.2020
 • Year 2006
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Chichester, United Kingdom
$ 714 760
07:24 27.06.2020
 • Year 2016
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Norway
$ 637 109
14:12 27.05.2020
 • Year 2014
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
United Kingdom
$ 333 933
04:42 10.05.2020
 • Year 2009
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
France
$ 303 705
22:08 29.04.2020
 • Year 2007
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 661 320
19:29 29.04.2020
 • Year 2015
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48
Princess V48
Empuriabrava, Spain
$ 267 975
08:46 29.04.2020
 • Year 2005
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 774 150
00:15 12.02.2020
 • Year 2016
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
France
$ 631 171
19:17 05.02.2020
 • Year 2016
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48
Princess V48
Croatia
$ 666 664
07:30 31.01.2020
 • Year 2015
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
United Kingdom
$ 292 584
16:10 21.01.2020
 • Year 2006
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Largs, United Kingdom
$ 841 673
13:50 18.01.2020
 • Year 2017
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Italy
$ 238 200
14:55 16.01.2020
 • Year 2005
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Italy
$ 250 110
21:28 15.01.2020
 • Year 2005
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Empuriabrava, Spain
$ 256 065
17:44 15.01.2020
 • Year 2005
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Vilamoura, Portugal
$ 649 095
20:35 13.12.2019
 • Year 2014
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48
Princess V48
Spain
$ 634 600
15:08 09.12.2019
 • Year 2014
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
France
$ 666 664
05:30 21.11.2019
 • Year 2015
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48
Princess V48
Alicante, Spain
$ 1 001 933
03:06 21.11.2019
 • Year 2017
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 635 869
01:34 21.11.2019
 • Year 2014
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 641 213
11:41 09.11.2019
 • Year 2014
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48
Princess V48
France
$ 327 525
20:23 05.11.2019
 • Year 2007
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 774 150
08:19 08.10.2019
 • Year 2016
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 928 520
08:18 08.10.2019
 • Year 2017
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 577 635
08:17 08.10.2019
 • Year 2014
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Mao, Spain
$ 761 453
08:17 08.10.2019
 • Year 2016
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
Spain
$ 761 453
15:42 27.08.2019
 • Year 2016
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48 OPEN
Princess V48 OPEN
France
$ 666 664
20:38 24.07.2019
 • Year 2015
 • Length 15.80 m
 • Draft 1.14 m
 • 2 Cabins
Princess V48
Princess V48
Spain
$ 654 633
12:38 17.07.2019
 • Year 2016
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Sanremo, Italy
$ 339 435
08:36 31.05.2019
 • Year 2009
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m
Princess V48
Princess V48
Spain
$ 688 040
13:04 07.05.2019
 • Year 2015
 • Length 15.49 m
 • Draft 1.14 m